Spektroskop fotoakustyczny PAS z wielokanałową głowicą MEMS do systemów analizy atmosfery gazowej

BTC Korporacja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Spektroskop fotoakustyczny PAS z wielokanałową głowicą MEMS do systemów analizy atmosfery gazowej”.

Celem projektu jest opracowanie kompletnego urządzenia spełniające rolę cyfrowego spektrometru (PAS – PhotoAcoustic Spectroscopy) do analizy atmosfer gazowych i aerozolowych oraz ciał stałych, wyposażonego w wielokanałową głowicę fotoakustyczną z mikrofonami MEMS. Urządzenie będzie się składać z:
– 14-kanałowej głowicy fotoakustycznej (PAC – PhotoAcoustic Cell),
– 14-kanałowego, izochronicznego przetwornika A/C z próbkowaniem jednoczesnym,
– systemu gromadzenia i obróbki zgromadzonych danych.

Dofinansowanie projektu z UE: 333327.50 PLN