Informacje o nowych modułach obliczeniowych do spektroskopów PAS.

****
Zakup automatu Pick & Place w ramach projektu „Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w systemach pomiarowych”

W dniu 6.07.2023 w Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu dotyczącym zakupu automatu Pick & Place – link.

Rozstrzygnięcie przetargu – link

****
Zakup drukarki szablonowej w ramach projektu „Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w systemach pomiarowych”

W dniu 6.07.2023 w Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu dotyczącym zakupu drukarki szablonowej – link.

Rozstrzygnięcie przetargu – link

****
Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w systemach pomiarowych

BTC Korporacja Sp. z o.o. realizuje projektu projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) pt. „Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w systemach pomiarowych.”

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonego systemu PHM/SHM, służącego do tzw. monitoringu strukturalnego oraz modułu obliczeniowego. Projekt będzie prowadzić do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrostu sprzedaży, wzmocnienia pozycji rynkowej oraz wzrostu zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 365 300,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 864 000.00 PLN

****

Zakup elementu linii produkcyjnej: 32-stanowiskowy system do testowania funkcjonalnego i kalibracji kontrolerów spektroskopu fotoakustycznego

W dniu 27.07.2022 w Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu dotyczącym zakupu elementu linii produkcyjnej: 32-stanowiskowy system do testowania funkcjonalnego i kalibracji kontrolerów spektroskopu fotoakustycznego – link.

Rozstrzygnięcie przetargu (z dn. 10.08.2022)

****
Zakup elementu linii produkcyjnej: 8-stanowiskowy system do programowania i konfiguracji kontrolerów spektroskopu fotoakustycznego

W dniu 21.04.2022 w Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu dotyczącym zakupu elementu linii produkcyjnej do programowania i konfiguracji kontrolerów spektroskopu fotoakustycznego – link.

Rozstrzygnięcie przetargu (z dn. 9.05.2022)

****
Zakup środka trwałego w ramach realizowanego projektu pt.: „Wdrożenie do produkcji przemysłowego mobilnego kontrolera spektroskopu fotoakustycznego”

W dniu 27.01.2022 w Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu dotyczącym zakupu środka trwałego w projekcie „Wdrożenie do produkcji przemysłowego mobilnego kontrolera spektroskopu fotoakustycznego” – link.

Rozstrzygnięcie przetargu (z dn. 8.02.2022).

****
Wdrożenie do produkcji przemysłowego mobilnego kontrolera spektroskopu fotoakustycznego

BTC Korporacja realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(RPO WM 2014-2020) pt. „Wdrożenie do produkcji przemysłowego mobilnego kontrolera spektroskopu fotoakustycznego”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej w postaci kompletnego urządzenia spełniającego rolę cyfrowego spektrometru
PAS (PhotoAcoustic Spectroscopy) do analizy atmosfer gazowych i aerozolowych oraz ciał stałych. Podstawą wdrożenia stanowią prace
B+R przeprowadzone na zlecenie Wnioskodawcy oraz prace własne.

Dofinansowanie projektu z UE: 496950.00 PLN

****
Projekt innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji
Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji

BTC Korporacja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa BTC Korporacja poprzez wdrożenie do oferty innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonego systemu PHM/SHM, służącego do tzw. monitoringu strukturalnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 438900.00 PLN

Ogłoszenie o przetargu (zapytanie ofertowe do 23.11.2020)

Rozstrzygnięcie przetargu (z dn. 27.11.2020)

****

Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji

BTC Korporacja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa BTC Korporacja poprzez wdrożenie do oferty innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonego systemu PHM/SHM, służącego do tzw. monitoringu strukturalnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 438900.00 PLN

Ogłoszenia o przetargach dotyczących:

****

Spektroskop fotoakustyczny PAS z wielokanałową głowicą MEMS do systemów analizy atmosfery gazowej

BTC Korporacja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Spektroskop fotoakustyczny PAS z wielokanałową głowicą MEMS do systemów analizy atmosfery gazowej”.

Celem projektu jest opracowanie kompletnego urządzenia spełniające rolę cyfrowego spektrometru (PAS – PhotoAcoustic Spectroscopy) do analizy atmosfer gazowych i aerozolowych oraz ciał stałych, wyposażonego w wielokanałową głowicę fotoakustyczną z mikrofonami MEMS. Urządzenie będzie się składać z:
– 14-kanałowej głowicy fotoakustycznej (PAC – PhotoAcoustic Cell),
– 14-kanałowego, izochronicznego przetwornika A/C z próbkowaniem jednoczesnym,
– systemu gromadzenia i obróbki zgromadzonych danych.

Dofinansowanie projektu z UE: 333327.50 PLN

****