Projekty dofinansowywane z funduszy UE

Projekt innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji
Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji

BTC Korporacja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa BTC Korporacja poprzez wdrożenie do oferty innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonego systemu PHM/SHM, służącego do tzw. monitoringu strukturalnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 438900.00 PLN

Ogłoszenie o przetargu (zapytanie ofertowe do 23.11.2020)

Rozstrzygnięcie przetargu (z dn. 27.11.2020)

****

Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji

BTC Korporacja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa BTC Korporacja innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa BTC Korporacja poprzez wdrożenie do oferty innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonego systemu PHM/SHM, służącego do tzw. monitoringu strukturalnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 438900.00 PLN

Ogłoszenia o przetargach dotyczących:

****

Spektroskop fotoakustyczny PAS z wielokanałową głowicą MEMS do systemów analizy atmosfery gazowej

BTC Korporacja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Spektroskop fotoakustyczny PAS z wielokanałową głowicą MEMS do systemów analizy atmosfery gazowej”.

Celem projektu jest opracowanie kompletnego urządzenia spełniające rolę cyfrowego spektrometru (PAS – PhotoAcoustic Spectroscopy) do analizy atmosfer gazowych i aerozolowych oraz ciał stałych, wyposażonego w wielokanałową głowicę fotoakustyczną z mikrofonami MEMS. Urządzenie będzie się składać z:
– 14-kanałowej głowicy fotoakustycznej (PAC – PhotoAcoustic Cell),
– 14-kanałowego, izochronicznego przetwornika A/C z próbkowaniem jednoczesnym,
– systemu gromadzenia i obróbki zgromadzonych danych.

Dofinansowanie projektu z UE: 333327.50 PLN