Dotacje

 

Zaproszenie do udziału w przetargu:
projekt „Spektroskop fotoakustyczny PAS z wielokanałową głowicą MEMS do systemów analizy atmosfery gazowej”

W związku z ubieganiem się o środki pomocowe w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym do projektu: „Spektroskop fotoakustyczny PAS z wielokanałową głowicą MEMS do systemów analizy atmosfery gazowej”. Wszystkie informacje poniżej w załącznikach:

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz oferty
Klauzula informacyjna
Protokół wyboru oferenta

 

Zaproszenie do udziału w przetargu:
„Projekt innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji”

 

W związku z ubieganiem się o środki pomocowe w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym do projektu: „Projekt innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji”. Wszystkie informacje poniżej w załącznikach:

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz oferty
Protokół wyboru oferenta