Dotacje

W związku z ubieganiem się o środki pomocowe w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym do projektu: „Projekt innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji”. Wszystkie informacje poniżej w załącznikach:

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz oferty
Protokół wyboru oferenta